Verksamheten vid Herdens äldreboende

Kompetent personal

Personalomsättningen är låg vilket innebär att gästerna är trygga då samma personal återkommer regelbundet och känner dem och deras vanor och behov. Personalen får regelbunden handledning i bemötandet av gästerna och i att arbeta i ett lugnt tempo och inte stressa. Arbetsledningen arbetar aktivt med gästerna tillsammans med personalen.

Arbetsplatsmöten hålls varje vecka med personal och arbetsledning för att stärka kvaliteten och höja arbetsglädjen hos personalen. Rutiner finns nedskrivna och förvaras i en särskild pärm som uppdateras regelbundet tillsammans med den ordinarie personalen. Rutinerna vidarebefordras till vikarier.

Planeringsdagar anordnas för all fast anställd personal en till två gånger per år.

Våren 2005 startade vi FQgruppverksamhet för all personal. FQgrupp är deltagarstyrd fortbildning och kvalitetsutveckling enligt modell utformad av Svensk förening för allmänmedicin.