Bruka Äldrevård AB

Som en naturlig vidareutveckling av verksamheten i Bruka Sjukvård (*) inleddes hösten 2003 samtal med Stockholms Stadsmission om att överta verksamheten vid Herdens Geriatriska enhet/äldreboende (Herdens äldreboende), Fleminggatan 113, Stockholm. Med detta syfte startades i februari 2004 Bruka Äldrevård AB av ägarna till Bruka Sjukvård, Sonia Galupini Stolt och Mikael Stolt.

Efter sedvanlig information till personal, gäster och anhöriga inklusive överläggningar med inblandade fackliga organisationer tecknades avtal om Bruka Äldrevårds förvärv av Herdens äldreboende from den 1 maj 2004. (Se vidare Om / Mer om Herdens äldreboende).

(*) Bruka Sjukvård var från starten 1999 framför allt ett bemanningsföretag som hyrde ut enhetschefer, sjuksköterskor, distriktssköterskor, undersköterskor och vårdbiträden till äldrevården och primärvården i Stockholms län. Bemanningsverksamheten upphörde 2007-12-31.

Läs gärna mer om oss under Om Herdens äldreboende, Artikel om oss i Senioren och Mer om Herdens äldreboende.

Med vänliga hälsningar

Sonia Galupini Stolt
Vd, leg. sjuksköterska och verksamhetschef på Herdens äldreboende
sonia@bruka.se


Bruka Äldrevård AB har:
  • Personalförsäkring i AMF och Alecta för anställda.
  • Företagarförsäkring hos If.
  • Kollektivavtal via Vårdföretagarna, Almega och Svenskt Näringsliv.
  • Länstyrelsens tillstånd för enskilt driven särskild boendeform.

Bruka Äldrevård AB är medlem i Vårdföretagarna, Almega och Svenskt Näringsliv.

Bruka Äldrevård AB har sitt säte och huvudkontor i Danderyd.