Bruka Sjukvård erbjuder hjälp att starta eget inom primärvård. I ett väl fungerande vårdföretag krävs kompetens även utanför den medicinska. Därför erbjuder Bruka Sjukvård den sista pusselbiten i det medarbetarägda vårdföretaget i form av ledningsstöd, hjälp med finansiering och administrativ kompetens.

Verksamheten startade 99-01-11.

Från starten 1999 var Bruka Sjukvård framför allt ett bemanningsföretag som hyrde ut enhetschefer, sjuksköterskor, distriktssköterskor, undersköterskor och vårdbiträden till äldrevården och primärvården i Stockholms län. Bemanningsverksamheten upphörde 2007-12-31.

Vår nuvarande verksamhet innefattar delägarskap i Kallhälls Nya Vårdcentral AB (www.knvc.se) som vi var med och grundade och startade sommaren-hösten 2007. Nu ansvarar Bruka Sjukvård för övergripande administrativa funktioner och ledningsstöd.

Vi är även delägare och medgrundare i Kvartersakuten Mörby Centrum AB (www.kvamorby.se) som startade en ny vårdcentral vid Mörby Centrum i Danderyd, i januari 2010. Bruka finansierade starten och tillhandahåller nu stöd när det gäller administration och ledning.

Vårt senaste engagemang var medgrundande och delägarskap i Vårdcentralen Hökarängen AB (www.vchn.se) som öppnade vårdcentral i augusti 2014. Under startperioden bidrog vi med finansiering, ledningsstöd och administrativt arbete, och därefter, till september 2017, har vi erbjudit ledningsstöd. I december 2017 avslutade Bruka sitt delägarskap genom att sälja aktieinnehavet till övriga delägare som alla är arbetande läkare på vårdcentralen.